iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ เปิดรับสมัครนักเรียนทุกวันรอบเช้า10.30นถึง16.30น มีรอบเสารอาทิตย์ สามารถเลือกวันเวลาเรียน ครอสเร่งรัด1เดือนจบ http://www.amarinschool.org/index.php?mo=3&art=42356645 Tue, 20 Aug 2019 14:12:43 +0700 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพผลการศึกษาอยู่ในระดับดีมากประจำปีพ.ศ2556 http://www.amarinschool.org/index.php?mo=3&art=42155723 Fri, 11 Apr 2014 11:51:39 +0700 สอนไดร์ผมยกโคนเพิ่มวอลลุ่ม แน่นปังเป๊ะเว่อร์ http://www.amarinschool.org/index.php?mo=3&art=42114892 Tue, 20 Aug 2019 18:30:14 +0700